صفحه خانگی|افزودن به علاقه مندی ها
  
ریاضیات دبیرستانی » ترانه wind of change

ترانه wind of change

 

 

 دانلود ترانه wind of change  این ترانه زیبا و تأثیر گذار زمانی به اجرا در آمد که دیوارهای بلوک شرق فرو ریخت .

 

                            این ترانه را زمزمه کنیم همراه با امید به روزی که دیوارهائی که خود بر گرداگرد خود بر افراشته ایم

 

                         به دستان خود ما  فرو ریزد دیوارهائی از جنس جهالت ، ساده لوحی ، ظاهر بینی ، عوام زدگی و ....

 

  

 

 

I follow the Moskva

 

Down to Gorky Park


Listening to the wind of change


An August summer night


Soldiers passing by


Listening to the wind of change

 

 

در امتداد رود مسکوا و به سمت پارک گورگی می روم

 

در حالیکه به نسیم تغییر گوش می دهم

 

 شب تابستانی آگوست

 

سربازانی که به نسیم تغییر گوش می سپارند  در حال عبورند

                                                                


 

The world closing in


Did you ever think


That we could be so close,like brothers


The future?s in the air


I can feel it everywhere


Blowing with the wind of change

 

 جهانیان به هم نزدیک می شوند

 

آیا هرگز به این فکر کرده ای که

 

ما به هم  آنچنان نزدیک شویم همانگونه که برادران به هم نزدیکند

 

 آینده را می توان حتی در هوا حس کرد

 

می توانم آن را همه جا حس کنم

 

آینده و نسیم تغییر  با هم به ما می رسند

 


 

Take me to the magic of the moment


On a glory night


Where the children of tomorrow dream away


In the wind of change

 

مرا ببر به جادوی آن لحظه

 

در شبی درخشان و باشکوه

 

جائی که بچه های فردا رویا پردازی می کنند

 

به امید نسیم تغییر

 


 

Walking down the street


Distant memories


Are buried in the past forever

 

 

 در همان حال که خیابان را پائین می آئی

 

 تصور کن که برای همیشه خاطرات دور را در گذشته دفن کرده ای

 


 

I fallow the Moskva


Down to Gorky Park


Listening to the wind of change

 

 

 در امتداد رود مسکوا و به سمت پارک گورگی می روم

 

در حالیکه به نسیم تغییر گوش می دهم

 


 

Take me to the magic of the moment


On a glory night


Where the children of tomorrow share their dreams


With you and me

 

 مرا ببر به جادوی آن لحظه

 

در شبی درخشان و باشکوه

 

جائی که بچه های فردا رویا پردازی می کنند

 

به امید نسیم تغییر

 


 

 

The wind of change blows straight


Into the face of time


Like a stormwind that will ring


The freedom bell for peace of mind


Let your balalaika sing


What my guitar wants to say

 

 

 نسیم تغییر ناگزیر بر رخ زمان خواهد وزید

 

همانند طوفانی که طنین آزادی را به افکار آزاد جهانیان برساند

 

بگذار بالالایکا آنچه در پس نوای گیتار من است را بنوازد


 

Take me to the magic of the moment


On a glory night


Where the children of tomorrow share their dreams


With you and me

 

 

  مرا ببر به جادوی آن لحظه

 

در شبی درخشان و باشکوه

 

جائی که بچه های فردا رویا پردازی می کنند

 

همراه با من وتو

 


 

Take me to the magic of the moment


On a glory night


Where the children of tomorrow dream away


In the wind of change

 

 مرا ببر به جادوی آن لحظه

 

در شبی درخشان و باشکوه

 

جائی که بچه های فردا رویا پردازی می کنند

 

به امید نسیم تغییر

 


 

بازدید کننده گرامی

از اقبال شما به این سایت ممنونیم

riazisara.com