مرتبط با : کاربرد هندسه در هنر ایرانی ، گره چینی ، گره هشت و دوازده

         دستور کار : به کمک ماوس نقطه ی  سبز رنگ را انتخاب و اشکال هندسی را در گره ملاحظه نمائید.

         تذکر:  برای مشاهده محتوای زیر نیاز به نصب (( محیط اجرای جاوا )) دارید که میتوانید در صفحه اصلی ،

                  بخش دسترسی سریع دانلود کنید. (JavaRuntimeEnvironment

         نمونه کار : در نمای سقف ضریح جدید امام حسین که با طراحی استاد فرشچیان انجام شده است ، گره هشت و دوازده مشاهده می شود.

                         و نیز در تصویر بعدی می توانید پشت صحنه این گره را ملاحظه نمائید.

 

 

  اگر قادر به مشاهده محتوای زیر نیستید یک دلیل عمده آن است که محیط اجرای جاوا بر رایانه شما نصب نیست (JavaRuntimeEnvironment)