صفحه خانگی|افزودن به علاقه مندی ها
  
ریاضیات دبیرستانی » نرم افزار موبایل MobileMaths با فرمت جاوا

نرم افزار موبایل MobileMaths با فرمت جاوا

 

 

 

 آموزش تصویری  استفاده از نرم افزارریاضی موبایل MobileMaths

 


 

   دانلود نرم افزار ریاضی MobileMaths  (با فرمت جاوا و حجم 300KB )   

 

 

  این نرم افزار به فرمت جاوا بوده که در اکثر گوشیهای رایج پشتیبانی می شود.

 

 


 

  قابلیتهای این نرم افزار عبارتند از

 

 

  1) ماشین حساب پیشرفته    2) حل معادله    3) محاسبه انتگرال 

 

            4) یافتن صفرهای یک تابع در محدوده خاص    5) حل دستگاه معادلات        6) آمار ، میانگین ، انحراف معیار      

 

                   7)  رگرسیون    8) برازش منحنی    9) ماتریس، جمع وتفریق ، ضرب ، ترانهاده ، معکوس ماتریس   

 

                                  10) عدد اتمی   11) جرم مولکولی   12) نمودار دو بعدی   13) نمودار سه بعدی  14) تبدیل واحدها

 

 


    

       

 

مثال برای استفاده از ماشین حساب

 

 

ماشین حساب پیشرفته

 

 

صفحه اولیه نرم افزار

 

 

صفحه اولیه نرم افزار

 

جوابهای معادله

واردکردن ضرائب معادله

انتخاب درجه معادله

 

بخش حل معادله

 

 

 

 

پاسخ اانتگرال معین

 

 

درج کرانها و تابع برای  اانتگرال معین

 

 

بخش محاسبه انتگرال

 

 

 

 

نمایش صفرهای تابع در بازه

 

 

درج کرانهای بازه و تابع

 

 

بخش یافتن صفرهای تابع در یک بازه

 

 

پاسخ دستگاه

 

واردکردن ضرائب معادلات

 

درج تعداد معادله (مجهول)

 

بخش حل دستگاه معادلات

 

میانگین و انحراف معیار

 

انتخاب سیستم آماری

 

درج داده ها

 

بخش  آماری

 

دستور درج  آرایه های ماتریس دوم

 

درج آرایه های ماتریس  اول

 

دستور درج  آرایه های ماتریس اول

 

بخش  ماتریس

 

پاسخ عمل تعیین شده

 

عیین عمل بین دو ماتریس

 

درج آرایه های ماتریس دوم

 

 

 

 

 

نمودار تابع

 

تعیین بازه رسم و تابع مورد نظر

 

بخش رسم نمودار دو بعدی

 

 

 

 

نمودار سه بعدی

 

تعیین بیشینه و کمینه مقادیر و تابع

 

بخش رسم نمودار سه بعدی

 

 


 

بازدید کننده گرامی

از اقبال شما به این سایت ممنونیم

riazisara.com